De Five-Factor Personality Inventory III
(Hendriks, Hofstee, De Raad, & Brokken, 2019)

De FFPI-III is een open toegankelijke vragenlijst, die bestaat uit honderd vragen over hoe iemand is als persoon. Bijvoorbeeld:

Is deze persoon iemand die...
     ... zich gemakkelijk aanpast?
               
nee ? ja

De beantwoording vergt ongeveer een kwartier. De antwoorden worden verwerkt tot een persoonlijkheidsprofiel op de eigenschapsfactoren Extraversie, Mildheid, Ordelijkheid, Emotionele Stabiliteit en Autonomie, en een samenvattende karakterisering. De betekenis van deze eigenschapsfactoren vindt u hier.

In de rapportage (die u kunt downloaden) wordt het profiel afgezet tegen het gemiddeld zelfoordeel van de Nederlandse volwassene.

Er zijn drie mogelijkheden:

Collega's die de FFPI-III (alleen zelfoordelen) bij een onderzoeksproject willen gebruiken kunnen contact opnemen via ffpi-info@ffpi.nl. Vermeld daarbij s.v.p. dat het gaat om dataverzameling voor wetenschappelijk onderzoek en beschrijf in een of twee zinnen het doel ervan.